Organisationsutvecklare - Lön

Arbetar du som organisationsutvecklare eller har du planer på att söka en tjänst inom detta yrke? Här hittar du allt du behöver veta när det kommer till lön för organisationsutvecklare.

Löneanspråk som organisationsutvecklare

Löneanspråket baseras på din kunskap, tidigare erfarenhet och utbildning. För att bilda dig en bra uppfattning om vad du som organisationsutvecklare kan begära i löneanspråk kan du ta del av lönetabellen nedan och ta dessa uppgifter i beaktning tillsammans med tidigare nämnda punkter.

Vad tjänar en organisationsutvecklare?

En organisationsutvecklare har en snittlön på 50300 kronor i månaden. I lönetabellen nedan kan man tydligt se löneutvecklingen under de senaste åren för organisationsutvecklare.

Lönestatistik från 2020

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 50,600 kr 44,300 kr 53,100 kr
Stockholm
Stockholm 55,400 kr 47,600 kr 56,300 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 45,100 kr 44,100 kr 45,900 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 48,600 kr 43,600 kr 52,400 kr
Sydsverige
Sydsverige 47,900 kr 43,200 kr 51,100 kr
Västsverige
Västsverige 46,900 kr 43,900 kr 48,900 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 45,000 kr 43,700 kr 46,800 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 43,500 kr 42,200 kr 44,600 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 44,600 kr 43,300 kr 48,200 kr

Lönestatistik från 2019

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 50,300 kr 43,400 kr 53,000 kr
Stockholm
Stockholm 56,200 kr 46,900 kr 57,400 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 42,900 kr 43,300 kr 42,600 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 45,500 kr 42,700 kr 48,100 kr
Sydsverige
Sydsverige 47,800 kr 42,200 kr 50,500 kr
Västsverige
Västsverige 45,600 kr 42,600 kr 48,300 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 44,800 kr 42,800 kr 46,900 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 43,500 kr 41,000 kr 45,800 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 43,900 kr 42,200 kr 48,100 kr

Lönestatistik från 2018

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 49,100 kr 42,100 kr 51,900 kr
Stockholm
Stockholm 54,300 kr 46,000 kr 55,200 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 43,300 kr 41,300 kr 44,700 kr
Västsverige
Västsverige 44,000 kr 41,500 kr 46,500 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 44,200 kr 41,900 kr 46,100 kr
Sydsverige
Sydsverige 44,200 kr 40,500 kr 46,500 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 41,400 kr - -
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 44,400 kr 40,400 kr 48,000 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 43,500 kr 41,800 kr 48,200 kr

Lönestatistik från 2017

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 50,400 kr 47,100 kr 50,500 kr
Stockholm
Stockholm 53,700 kr 48,500 kr 53,800 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 43,800 kr 43,600 kr 43,800 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 44,600 kr 42,100 kr 44,700 kr
Sydsverige
Sydsverige 48,100 kr 46,100 kr 48,100 kr
Västsverige
Västsverige 46,600 kr 47,200 kr 46,500 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 53,400 kr 43,900 kr 53,600 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 44,800 kr 51,500 kr 44,100 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 42,900 kr - -

Lönestatistik från 2016

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 49,700 kr 45,200 kr 49,800 kr
Stockholm
Stockholm 51,100 kr 46,800 kr 51,200 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 48,700 kr 40,600 kr 49,100 kr
Sydsverige
Sydsverige 50,600 kr 45,500 kr 50,700 kr
Västsverige
Västsverige 49,300 kr 44,600 kr 49,300 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 41,900 kr 43,300 kr 41,900 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 49,400 kr 41,100 kr 49,800 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 45,700 kr 42,000 kr 45,800 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 41,500 kr - -

Lönestatistik från 2015

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Riket
Riket 46,900 kr 43,800 kr 46,900 kr
Stockholm
Stockholm 49,100 kr 43,800 kr 49,200 kr
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 45,200 kr 43,700 kr 45,300 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 45,000 kr 42,900 kr 45,000 kr
Sydsverige
Sydsverige 46,900 kr 42,300 kr 47,000 kr
Västsverige
Västsverige 42,900 kr 44,600 kr 42,800 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 40,000 kr 45,500 kr 39,300 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 38,400 kr 39,200 kr 38,400 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 43,700 kr - -

Lönestatistik från 2014

Område Alla sektorer Offentlig sektorer Privat sektorer
Östra Mellansverige
Östra Mellansverige 45,300 kr 40,600 kr 45,400 kr
Riket
Riket 46,600 kr 42,700 kr 46,700 kr
Stockholm
Stockholm 49,100 kr 42,100 kr 49,400 kr
Småland med öarna
Småland med öarna 37,400 kr 42,100 kr 37,300 kr
Sydsverige
Sydsverige 47,600 kr 42,000 kr 47,700 kr
Västsverige
Västsverige 45,700 kr 44,400 kr 45,800 kr
Norra Mellansverige
Norra Mellansverige 36,900 kr 50,000 kr 36,000 kr
Mellersta Norrland
Mellersta Norrland 43,100 kr 42,600 kr 43,200 kr
Övre Norrland
Övre Norrland 36,100 kr 40,800 kr 35,800 kr